İntramedüller Çiviler

İntramedüller rodlar veya çiviler olarak da bilinen intramedüller çiviler, femur, tibia, humerus vb. gibi uzun kemik kırıklarının tedavisinde kullanılan ortopedik implantlardır. Kırık kemik parçalarını stabilize etmek ve hizalamak için uzun bir kemiğin merkezi boşluğu olan medüller kanala yerleştirilirler.

İntramedüller çivilerin tasarımı tipik olarak paslanmaz çelik veya titanyum gibi malzemelerden yapılmış uzun, ince bir çubuktan oluşur. Çiviler, kırık bölgesine yakın küçük bir insizyondan sokulur ve kemiğin uzun ekseni ile hizalanarak medüller kanala yönlendirilir.

İntramedüller çivi bir kez yerleştirildikten sonra dahili bir splint görevi görerek kırık kemik segmentlerine stabilite ve destek sağlar. Ağırlık taşımaya izin verir ve erken mobilizasyonu teşvik ederek iyileşme sürecini destekler.

İntramedüller çiviler, tedavi edilen spesifik kemiğe ve kırık paternine bağlı olarak farklı konfigürasyonlara ve özelliklere sahip olabilir. Bazı çiviler klasiktir (solid), diğerleri ise çiviyi kemiğe daha fazla sabitlemek (fiksasyon) için kilitleme vidalarının veya birbirine kenetlenen vidaların geçişine izin verecek deliklere veya yuvalara sahip olabilir.

İntramedüller çiviler kırıkları stabilize etmenin yanı sıra kemik uzatma veya şekil bozukluklarının düzeltilmesi gibi diğer ortopedik işlemler için de kullanılabilir.
İntramedüller çivi kullanma seçimi ve özel çivi tasarımı, kırığın yeri, kırığın tipi ve ciddiyeti, hastanın yaşı ve genel sağlığı ve cerrahın deneyimi ve tercihi gibi çeşitli faktörlere bağlı olacaktır.

İntramedüller çivileme, özellikle femur, tibia ve humerusta olmak üzere uzun kemik kırıklarının tedavisinde yaygın ve etkili bir tekniktir. Bununla birlikte, intramedüller çivi kullanma kararı ve uygun cerrahi yaklaşım, hastanın bireysel durumuna göre ortopedi cerrahı tarafından belirlenecektir.