Ortopedik Teller, Çiviler, Staple ve Matkap Uçları

Ortopedik teller, pimler ve zımbalar, ortopedik cerrahide kırık kemikler, eklem rekonstrüksiyonları ve yumuşak doku onarımları için sabitleme, stabilite ve destek sağlamak için yaygın olarak kullanılır. Bu cihazlar tipik olarak paslanmaz çelik veya titanyum gibi biyouyumlu malzemelerden yapılır.

Ortopedik teller, ortopedik cerrahide çeşitli amaçlarla kullanılan ince, esnek metal tellerdir. Paslanmaz çelik malzemelerden yapılırlar ve özel cerrahi ihtiyaçlara uyacak şekilde farklı boyutlarda ve konfigürasyonlarda mevcutturlar.

Ortopedik tellerin bazı yaygın kullanımları şunlardır:

1. Fiksasyon: Ortopedik teller kırık kemiklerin geçici veya kalıcı olarak fiksasyonu sağlamak için kullanılabilir. Kemik iyileşirken onları yerinde tutmak için kemik parçalarından geçirilebilirler. Teller tek başına veya pimler, vidalar veya plakalar gibi diğer sabitleme yöntemleriyle birlikte kullanılabilir.
2. Germe bandı kablolaması: Ortopedik tellerin kemik üzerindeki gerilim kuvvetlerini sıkıştırma kuvvetlerine dönüştürmek, stabiliteyi artırmak ve kırık iyileşmesine yardımcı olmak için kullanıldığı bir tekniktir. Bu teknik genellikle patella veya olekranon gibi eklem çevresindeki kırıklarda kullanılır.
3. Serklaj kablolaması: Sirkümferansiyel (çevresel) sıkıştırma ve stabilite sağlamak için kırık bir kemiğin ortopedik tellerle çevrelenmesini içerir. Kırık segmentleri desteklemek ve hizalamak için femur veya humerus gibi uzun kemik kırıklarında yaygın olarak kullanılır.
4. Yumuşak doku tespiti: Ortopedik teller ligament veya tendon tamiri gibi yumuşak doku tespitinde de kullanılabilirler. Yumuşak dokuları kemiğe tutturmak (ankor) ve yeniden bağlamak veya rekonstrüktif prosedürler sırasında doku greftlerini sabitlemek için kullanılabilirler.
5. Eksternal fiksasyon: Eksternal fiksasyon sistemlerinde, ortopedik teller genellikle kemiğe bir dış çerçeve veya fiksatör takmak için pimler veya yarım pimler ile birlikte kullanılır. Teller deriden ve alttaki yumuşak dokulardan geçirilir ve daha sonra dış çerçeveye bağlanarak kırık veya yaralı kemiğe stabilite ve hizalama sağlar.
Ortopedik teller çok yönlüdür ve ortopedik cerrahide çeşitli avantajlar sunar. Nispeten ucuzdurlar, hazır bulunurlar ve cerrahi prosedür sırasında kolayca manipüle edilebilir ve ayarlanabilirler. Bununla birlikte, ortopedik tellerin kullanımının uygun yerleştirme, gerginlik ve hizalamayı sağlamak için cerrahi beceri ve uzmanlık gerektirdiğine dikkat etmek önemlidir.

Ortopedik prosedürlerde yaygın olarak kullanılan bazı ortopedik pim türleri şunlardır:

1. Kirschner Telleri (K-Telleri): Sivri uçlu ince, pürüzsüz pimlerdir. Genellikle kırıkların geçici fiksasyonu için kullanılırlar ve daha kesin fiksasyon yapılabilene kadar kemik parçalarını yerinde tutarlar. K-telleri sıklıkla el ve ayak ameliyatlarında ve ayrıca uzun kemik kırıklarının ilk stabilizasyonunda kullanılır.
2. Steinmann Pinleri: Dişli veya pürüzsüz bir yüzeye sahip daha büyük çaplı pimlerdir. Kırık fiksasyonu, kemiğin yeniden hizalanması veya yumuşak doku bağlantısı dahil olmak üzere çeşitli amaçlar için kullanılırlar. Steinmann pimleri genellikle omuz veya dirsek prosedürleri gibi üst ekstremiteleri içeren ortopedik ameliyatlarda kullanılır.
3. Rush Pimleri: Konik uçlu düz veya dişli pimlerdir. Eklem rekonstrüksiyonlarında, özellikle küçük kemikleri veya parçaları stabilize etmek için yaygın olarak kullanılırlar. Rush pimleri genellikle ayak bileği, bilek veya parmak eklemlerini içeren prosedürlerde kullanılır.
4. Schanz vidaları, çeşitli ortopedik prosedürlerde fiksasyon ve stabilizasyon için kullanılan bir ortopedik vida türüdür. Dişli veya kısmen dişli şaftlı silindirik bir şekle sahiptir. Tipik olarak kemiğe yerleştirmeyi kolaylaştırmak için konik bir uca sahiptirler. Farklı kemik boyutlarını ve sabitleme gereksinimlerini karşılamak için farklı uzunluklarda ve kalınlıklarda mevcutturlar. Schanz vidaları genellikle şaft boyunca dış dişlere sahiptir, bu da güvenli sabitleme sağlar ve yerleştirildikten sonra yer değiştirmeyi veya gevşemeyi önler.

Bu cihazlar, kırık onarımı, eklem rekonstrüksiyonu, omurga cerrahisi ve yumuşak doku onarımları dahil olmak üzere çeşitli ortopedik prosedürlerde kullanılır. Hangi cihazın kullanılacağı, yaralanmanın yeri ve türü, cerrahın tercihi ve hastaya özgü hususlar gibi çeşitli faktörlere bağlıdır.

Ortopedik tellerin, iğnelerin ve zımbaların kullanımının uzmanlık ve uygun cerrahi teknik gerektirdiğine dikkat etmek önemlidir. Bu cihazların seçimi ve yerleştirilmesi, hastanın durumunun ve spesifik cerrahi gereksinimlerin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesine dayalı olarak kalifiye ortopedi cerrahları tarafından yapılmalıdır.

Ameliyattan sonra, uygun ameliyat sonrası bakım ve rehabilitasyon, optimal iyileşme ve fonksiyonel iyileşme için çok önemlidir. Mümkün olan en iyi sonuçları elde etmek için cerrahi ekibin rehberliğini takip etmek ve reçete edilen herhangi bir postoperatif talimata uymak çok önemlidir.